B

Per turismes.                                     

AM

Per ciclomotors                      de fins a 49 cc.

A1

Per motos de fins
a 125cc

A2

Per motos de fins                            a  500cc.

Prova també les clases de reciclatge